Personuppgifter och cookies

Personuppgifter

Hej kära hemsidesbesökare!

På den här sidan kan du läsa om hur dina personuppgifter och cookies hanteras. St1 Sverige AB har butiker som ligger vid Shells stationer runtom i Sverige. Butikerna drivs av lokala franchisetagare som i vissa fall tar emot och hanterar personuppgifter, t ex om du söker jobb eller vill hyra ett släp och är således ansvarig för de personuppgifter som samlas in. Den lokala franchisetagaren är personuppgiftsansvarig vid de fall då personuppgifter samlas in i fysisk butik.

 

Jobba i butik?

Om du är intresserad av att söka jobb i en av butikerna som drivs av en lokal franchisetagare, ombeds du skicka din ansökan via e-post direkt till den lokala butiken. Ansökan används för att kunna hantera jobbansökan. Det är den lokala franchisetagaren som är ansvarig för de personuppgifter som samlas in och är således personuppgiftsansvarig.

Bli franchisetagare?

Via hemsidan hittar du en länk (och lämnar således Välkommenin.se) till tredjepart där du genomför din ansökan.  De personuppgifter som samlas in, behandlas av tredjepart som således är personuppgiftsansvarig.

 

Hyra släp?

Via hemsidan hittar du en länk (och lämnar således Välkommenin.se) till en bokningsportal där du både kan se tillgängliga släp samt genomföra din bokning.  De personuppgifter som samlas in används för att kunna hantera din bokning. Det är den lokala franchisetagaren som är ansvarig för de personuppgifter som samlas in och är således personuppgiftsansvarig.

 

Hyra bil?

Via hemsidan hittar du en länk (och lämnar således Välkommenin.se) till tredjepart där du genomför din ansökan. De personuppgifter som samlas in, behandlas av tredjepart som således är personuppgiftsansvarig.

 

Lagring av cookies

Den här webbplatsen sätter tillfälliga webbkakor (cookies) när du använder vissa tjänster. Dessa kakor behövs för att dessa tjänster ska fungera. När du stänger ner webbläsaren kommer all information att raderas.

Ändringar

Från tid till annan kan denna policy komma att ändras. Här på www.välkommenin.se finns alltid den senast uppdaterade versionen. Besök gärna den här sidan regelbundet för att ta del av eventuella uppdateringar eller förändringar till denna integritetspolicy.

Dina rättigheter 

Du har rätt att begära upplysning om och få tillgång till de personuppgifter som rör dig. Du kan även begära rättelse av felaktiga uppgifter samt att dina uppgifter raderas eller begränsas. Har du samtyckt till personuppgiftsbehandling har du alltid rätt att återkalla sådant samtycke. Tillsynsmyndighet över ärenden enligt GDPR-förordningen är Datainspektionen.  

Regler för hur personuppgifter ska behandlas finns främst i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (”GDPR-förordningen”). För att någon ska få behandla personuppgifter krävs att det finns en rättslig grund och ett ändamål för behandlingen. I dina kontakter med våra lokala franchisetagare är den rättsliga grunden som oftast det avtal som du avser ingå med franchisetagaren. Ändamålet är att fullgöra ingångna avtal. När personuppgifterna inte längre behövs för ändamålet ifråga ska de raderas.